Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOOHOOCREATIONS.COM

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.hoohoocreations.com jest firma:
  HooHoo Creations Maurycy Nazdrowicz
  ul. Różany Zakątek 50/2
  62-080 Dąbrówka
  NIP: 7772799001
  REGON: 220833178
  nazywana dalej Sklepem.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.hoohoocreations.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Zamawiającego i zobowiązuje strony do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 3. Ceny towarów są cenami brutto i uwzględniają koszt obsługi zamówienia.

 4. Akceptowane formy płatności to przelew bankowy, PayPal oraz Przelewy24. Sklep realizuje zamówienie maksymalnie w czasie 5 dni roboczych od daty wpłynięcia na rachunek bankowy sklepu sumy zgodnej z ceną zamówienia. Wyjątkiem są towary, w których opisie znajduje się informacja o wydłużonym czasie oczekiwania na realizację.

 5. Cennik sklepu www.hoohoocreations.com stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z przyjęciem oferty. Towary oferowane w Sklepie są własnością Sklepu i nie naruszają niczyich praw majątkowych ani intelektualnych.

 6. Potwierdzeniem złożonego zamówienia jest wysyłana automatycznie przez Sklep, na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomość ze specyfikacją zamówienia. Zamawiający może zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem za pomocą adresu poczty elektronicznej hello@hoohoocreations.com lub za pomocą formularza kontaktowego. W wypadku rezygnacji z zamówienia już po dokonaniu wpłaty, Sklep zwraca Zamawiającemu pełną wpłaconą kwotę w ciągu 14 dni roboczych. O stanie realizacji zamówienia Sklep zawiadamia Zamawiającego wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.

 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) HooHoo Creations Maurycy Nazdrowicz zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie. Szczegółower informację na temat Polityki prywatności i polityki cookies.

 8. Reklamacje są uznawane w następujących sytuacjach:
  - dostarczenie przesyłki o innej zawartości niż zamówiona,
  - dostarczenie uszkodzonego towaru (dziury, odbarwienia, głębokie rysy, rozdarcia itd.),
  - dostarczenie towaru z uszkodzeniami uniemożliwiającymi jego wykorzystanie zgodnie przeznaczeniem.

 9. Warunkiem uznawania reklamacji jest odesłanie towaru wraz z paragonem (lub fakturą, jeśli taka została wystawiona), w stanie nienoszącym znamion użytkowania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Koszt odesłania przesyłki do Sklepu ponosi kupujący.

 10. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów wykonanych na specjalne zamówienie z uwagi na artystyczny i jednostkowy charakter przedmiotów.

 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami) oraz do usuwania towarów z oferty bez wcześniejszego powiadamiania.

 12. Kupujący w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomością e-mail. Sklep zwraca koszt zakupu z tytułu odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

 13. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby firmy.